BioI started with simple forms jewelry and continually evaluate.
Metalwork, braid embroidery, sometimes felt - this is my creativity and 

my means of expression.
Still looking, still experimenting ... Sometimes surprises myself...
I like to play with the color of the embroidery and severe, antique forms of metals.
 Because it is unusual to do what you like and give happiness to others at the same time.

Wszystko zaczęło się od prostych form i bezustannie ewaluuje.
Metaloplastyka, haft sutasz, czasem filc – to środki wyrazu mojej ekspresji twórczej.
Ciągle poszukuję, ciągle eksperymentuję... Czasem zaskakuję samą siebie...
Lubię zabawę z kolorem w hafcie sutasz i surową, antyczną formę w metalach.
Bowiem niezwykłe jest robić, to co się lubi i jednocześnie uszczęśliwiać innych...